Ujed psa lutalice

U ovom predmetu zastupao sam oštećenog kojeg je ujeo pas lutalica i naneo mu telesne povrede. Pravnosnažnom presudom na ime naknade nematerijalne štete uspeo sam da naplatim novčani iznos od 380.000 dinara. Ovaj iznos predstavlja rekordni iznos za ovaj vid događaja na teritoriji južne i jugoistočne Srbije.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović