Povreda učenika u školi

U ovom slučaju zastupao sam tužilju koja je pretrpela teške telesne povrede u školi usled udaraca koje joj je zadao drugi učenik iste škole. Prvostepeni sud je usvojio tužbeni zahtev prema tuženoj školi u celosti i naložio joj da tužilji nadoknade sve vrste i vidove šteta, a ovu presudu je kasnije Apelacioni sud u Nišu potvrdio u celosti.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović