Primeri za pešake

1.1 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
1.2 Bočno naletanje putničkog vozila na pešaka
2. Naletanje otpozadi putničkog vozila na pešaka
3. Bočno naletanje teretnog vozila na pešaka
4. Naletanje otpozadi teretnog vozila na pešaka

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović