Parnica radi ispunjenja obaveze po vansudskom poravnanju

U parnici radi ispunjenja ugovorne obaveze u iznosu od 5.200 evra po zaključenom vansudskom poravnanju prvostepeni sud je dva puta odbijao tužbu tužioca koga sam zastupao. Međutim, prvi put sam uspeo da ukinem ožalbenu presudu i predmet vratim na ponovni postupak, a drugi put da od strane Apelacionog suda izdejstvujem presudu kojom je preinačena odbijajuća presuda, a kojom je usvojen tužbeni zahtev tužioca.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović