Parnica radi isplate duga

U parnici radi isplate duga u iznosu od 21.700 evra prvostepeni sud je dva puta odbijao tužbu tužioca koga sam zastupao. Međutim, prvi put sam uspeo da ukinem ožalbenu presudu i predmet vratim na ponovni postupak, a drugi put da od strane Apelacionog suda izdejstvujem presudu kojom je odbijajuća presuda ukinuta i kojom je usvojen tužbeni zahtev tužioca.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović