Oslobađanje okrivljenog traktoriste

U ovom predmetu, zastupao sam okrivljenog traktoristu koji je upravljao neosvetljenim traktorom u poslepodnevnim časovima. Nakon prvostepene presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za teške telesne povrede putnika na traktoru kojim je okrivljeni upravljao, po uloženoj žalbi sam ukinuo presudu pred drugostepenim sudom u Nišu. U ponovljenom postupku, dokazao sam da je do saobraćajne nezgode došlo u dnevnim uslovima vožnje, te je doneta presuda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović