Oslobađanje okrivljenog od kazne

U ovom predmetu okrivljeni je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao suvozač u putničkom vozilu kojim je upravljao. Uspeo sam da krivični sud okrivljenog oglasi krivim za izvršeno krivično delo, a da ga oslobode od kazne.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović