Odbrane

Odbrane izazivača saobraćajnih nezgoda

Izazivač saobraćajne nezgode

Izazvali ste složenu saobraćajnu nezgodu sa ljudskim žrtvama ili sa teškim telesnim povredama ili sa velikim materijalnim štetama (posebno ili sve zajedno).

Pripreme odbrane izazivača saobraćajne nezgode

Pripremamo Vam i obezbeđujemo blagovremenu stručnu odbranu.
Osnovni problem kod priprema odbrane izazivača saobraćajne nezgode je što branilac odmah po saobraćajnoj nezgodi za pripremu odbrane ne poseduje Uviđajnu dokumentaciju koja je sačinjena od strane uviđajne ekipe Policijske uprave, a po odobrenju tužilaštva. Objašnjavamo Vam da tek pošto izazivač saobraćajne nezgode da odbranu kod tužilastva, tada branilac može da dobije kopiju Uviđajne dokumentacije. To znači da branilac ima nerešiv probem kako da pripremi odbranu izazivača saobraćajne nezgode bez Uviđajne dokumentacije i bez prusustva izazivača saobraćajne nezgode u pripremi odbrane jer se isti nalazi u pritvoru ili na lečenju u zdravstvenoj ustanovi usled zadobijenih telesnih povreda ili psihički nije spreman da izađe na lice mesta nezgode neposredno pošto se ista desila.

Rešenje problema:

Branilac organizuje uviđaj saobraćajne nezgode pre nego što izazivač da odbranu. Čest je slučaj u praksi da se izazivač saobraćajne nezgode (na predlog branioca) prvo brani ćutanjem, a kasnije kad se za to stvore za njega povoljni uslovi, on tada iznosi odbranu koju ne menja do kraja postupka.

Branilac sa svojom stručnom ekipom MORA DA DEJSTVUJE BRZO i da rukovodi uviđajem uz angažovanje stručnih savetnika, sudskih veštaka po potrebi za oblast:

-Drumskog ili železničkog saobraćaja.

-Mašinstva.

-Sudske medicine.

-Trasologa.

Uviđaj se fotografiše i snima profesionalnim kamerama i uz upotrebu drona.

Prikupljeni materijal se montira za verziju kako se realno odigrala saobraćajna nezgoda i koja verzija saobraćajne nezgode je najpovoljnija po izazivača, a koju treba da vidi izazivač saobraćajne nezgode.

Uz uviđaj po potrebi radimo i tehnički izvodljivu rekonstrukciju saobraćajne nezgode.

Prilikom uviđaja nalazimo REŠENJA SAOBRAĆAJNE NEZGODE NAJPOVOLJNIJA PO IZAZIVAČA.

 

Primer iz naše prakse:

Saobraćajna nezgoda se desila u naselju u dnevnim uslovima vožnje, u leto kada je bio sunčan dan sa suvim kolovozom. Izazivač saobraćajne nezgode je upravljao autobusom i na izlasku iz kružnog toka AUTOBUS JE ISEKLO KOMBI VOZILO tako što je iz svoje saobraćajne trake, zašlo u saobraćajnu traku kojom se kretao autobus. U tom trenutku na izlasku iz kružnog toka na pravom delu kolovoza  pešak je započeo da prelazi preko obeleženog pešačkog prelaza na delu kolovoza koji nije regulisan svetlosnom saobraćajnom signalizacijom ( semaforom). Ovaj kombi je sprečavao vozača autobusa da izviđa kolovoz ispred sebe tako da tehnički nije mogao da vidi pešaka koji se je nalazio ispred obeleženog pešačkog prelaza sa namerom da isti pređe. Cilj odbrane je da uviđaj vrši u najpovoljnijoj varijanti saobraćajne nezgode po izazivača. Na primer da je pešak prelazio kolovoz preko pešačkog prelaza režimom trčanja ili pretrčavanja ili režimom brzog ( a ne normalnog) hoda. Bitno je i da se pokuša sa određivanjem sudarne pozicije autobusa i pešaka ispred obeleženog pešačkog prelaza. Redovno kada ubrzo vršimo uviđaj pošto se isti desio u zoni saobraćajne nezgode pronalazimo vidljive tragove koje fotografišemo i snimamo, a pronađene predmete stručno izdvajamo uz prisustvo trasologa. Tako pri uviđaju jedne saobraćajne nezgode u travi pored kolovoza našli smo jednu cipelu, naočare za vid i štap za kretanje smrtno stradalog pešaka koje smo fotografisali, snimili i stručno ih izdvojili u prisustvu trasologa, i koristili ih u postupku odbrane izazivača saobraćajne nezgode.

 

Prezentujemo Vam primer simulacije saobraćajne nezgode nasom urađenom simulacijom:

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović