Nedostatak pasivne legitimacije tuženog

U ovom predmetu zastupao sam tuženog čija je firma zaključila ugovor o kupovini pekarske opreme sa firmom, a sa kojom firmom ga je u vezu doveo tužilac. Prvostepenom presudom obavezan je tuženi da tužiocu isplati dug od 52.000 evra na ime montaže pekarske opreme. U postupku pred Apelacionim sudom uspeo sam da po žalbi preinačim presudu i odbijem tužbeni zahtev prema tuženom usled nedostatka pasivne legitimacije na njegovoj strani.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović