Naletanje voza na autobus pun putnika na pružnom prelazu

Posledice ove saobraćajne nezgode su osam smrtno stradalih putnika  i trideset pet putnika sa težim i lakšim povredama. U ovom postupku pred krivičnim sudom zastupao sam skoro sve putnike koji su telesno povređeni i pravne sledbenike smrtno stradalih putnika. Vozač autobusa osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.
U mirnom postupku kod nadležnog osiguranja naplatio sam u celosti sve vrste i vidove nastalih predmetnih šteta iz predmetne saobraćajne nezgode.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović