Naknada štete

U ovom predmetu zastupao sam oštećenu i porodicu oštećene koja je pretrpela teške telesne povrede opasne po život u saobraćajnoj nezgodi u kojoj vozač vozila nije blagovremeno obavestio policiju. Epilog predmeta je da sam uspešno naplatio štetu za moje vlastodavce.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović