Naknada štete

Primer spora radi naknade štete pred parničnim sudom gde je advokat Bratislav Stojanović uspeo da naplati štetu iz saobraćajne nezgode za tužilju u saobraćajnoj situaciji kada je tužilja prelazila preko obeleženog pešačkog prelaza sa saobraćajnom signalizacijom i kada joj je bio zabranjen prelazak preko kolovoza usled upaljenog crvenog svetla. Bitno u ovoj pravnoj stvari je da je tužilaštvo u ovoj saobraćajnoj nezgodi odbacilo krivičnu prijavu protiv vozača putničkog motornog vozila koji je teško telesno povredio oštećenu, ovde tužilju.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović