Izletanje vozila sa Bulevara i udaranje pešaka

U ovom predmetu zastupao sam porodicu preminulog pešaka, kojeg je udario vozač putničkog motornog vozila koji se kritičnom prilikom kretao brzinom koja je bila za preko 70 km/h veća od ograničene, kada je izleteo sa puta i udario dvojicu pešaka koja su kretala trotoarom. U ovom postupku, okrivljeni vozač je osuđen na 7 godina zatvora, koja kazna je kasnije presudom Apelacionog suda smanjena na 5 godina. Takođe, kod nadležnog osiguranja sam još za vreme trajanja krivičnog postupka naplatio sve vrste i vidove šteta za pravne sledbenike preminulog pešaka.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović