Mediji pišu

Više javno tužilaštvo u Nišu usvojilo je prigovor punomoćnika porodica osam nastradalih rudara rudnika “Soko” na odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu od 5.januara kojom je odbačena krivična prijava Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku “Soko” u Čitluku kod Sokobanje 1.aprila prošle godine, potvrdio je za “Blic” advokat Bratislav Stojanović koji zastupa porodice nastradalih.

Aleksinačkom tužilaštvu je naloženo da sasluša dodatne svedoke a Stojanović navodi da je novina u tome što će ovoga puta i on imati mogućnost da aktivno učestvuje u postupku. Stojanović je najavio za “Blic” da će u ime porodica rudara Narodnoj skupštini Srbije uputiti zahtev da se oformi anketni odbor koji bi proverio rad I postupanje OJT Aleksinac ali i MRE.

-Više javno tužilaštvo Niš je dalo uputstvo o postupanju OJT u Aleksincu u kojem se navodi da je potrebno da bude saslušan republički inspektor za rudarstvo koji je vršio nadzor nad rudnikom kritičnog meseca kada se desila nesreća kao i glavni rukovodilac sistema za ventilaciju. Da vidimo da li je taj sistem tehnički bio ispravan i kada je tehnički vršena kontrola. Dato je uputstvo da bude saslušan i glavni dispečer koji je radio u smeni a predloženo je da se sasluša i jedan od rudara koji je radio u jami. Biće saslušani i predstavnici komisije Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu koji su izlazili na lice mesta dali nalaz i mišljenje. U uputstvu se navodi da mogu aktivno da učestvujem u postupku, da mogu da se izjasnim o svim predloženim svedocima i pisanim dokazima, kaže za „Blic“ advokat Stojanović.

On je najavio da će u toku sledeće nedelje podneti inicijativu Narodnoj skupštini Srbije za formiranje anketnog odbora kako bi se preispitao rad OJT u Aleksincu i nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike (MRE).

-Podneću zahtev za formiranje anketnog odbora radi sagledavanja stanja u oblasti rudarstva i utvrđivanja činjenica u pogledu ove rudarske nesreće, da bi nam pomogao u postupanju prema nadležnom tužilaštvu i resornom MRE prilikom prikupljanja neophodnih spisa predmeta i iskaza svih lica datih u toku postupka a sve sa ciljem da stvorimo jedno jako činjenično stanje za eventualno podnošenje krivične prijave. Imam veru u tužilaštvo u Srbiji i smatram s obzirom na činjenice koje imamo da ćemo uspeti da dokažemo koja su odgovorna lica u JP Resavica za nastanak ove rudarske nsreće, sa ciljem da se ubuduće ovo više nikada ne desi, kaže Stojanović za „Blic“.

Stojanović kaže da je u nalazu veštaka navedeno da je rudnik radio 14 meseci bez dozvole za rad i da je samo srećom u nsreći izbegnuta tragedija mnogo većih razmera.

-Te kritične noći u trećoj smeni bilo je 67 rudara. Kada su odradili iskop, zatrpali su ulaz u jamu i mogao je samo jedan čovek ukoso da se provuče koz uzak prolaz. I kada je došlo do jake koncentracije metana, onda se taj metan vratio u tu jamu, nije izašao u toliko jakom naletu. Imali su sreću da se vratio pozadi. Nažalost, tih osam rudara su umrli za 40 sekundi jer su ostali bez vazduha. Ostali su bili samo ošamućeni inače bi i oni nastradali da je metan prošao. Koncentracija od pet odsto veoma jaka, do gušenja je došlo za 40 sekundi. U nalazu veštaka je nađeno kao zaključak da je rudnik radio 14 mseci bez dozvole za rad, kaže Stojanović za „Blic“.

MRE je 2016 godine uradilo novu metodu iskopa

Stojanović kaže da je cilj ovog postupka da se u Srbiji uvede nova metoda iskopa, koja je daleko bezbednoja.

-U 21. veku vršimo eksploataciju prevaziđenom metodom. MRE je još 2016.godine uradilo novu metodu iskopa,nama je cilj da taj projekat zaživi i da se uvede nova metoda. Pozdravljam odluku MRE koje se dogovorilo sa predstavnicima sindikata da se nastave površinski iskopi a stopirali su dubinsko kopanje dok se ne obezbede bezbedni uslovi odnosno uvođenje druge metode koja je zagovarana 2016.godine ali je neko odustao zbog nedostatka novca. Onda će naši radnici ispod zemlje kada se pojavi metan da budu zaštićeni tako što će ostati živi jer će metan prirodnom ventilacijom biti izbačen na površinu a on će drugom ventilacionom cevi dobijati kiseonik, objašnjava Stojanović. On dodaje da je sada je u upotrebi sistem za ventilaciju koji se automatski gasi kada koncentracija metana pređe pet odsto, kako varničenje ventilatora za dovođenje vazduha ne bi izazvalo eksploziju. To je očigledno bilo kobno za osmoricu rudara jer su nakon pojave velike koncentracije metana ostali bez kiseonika.

Hronologija istrage

Kako je „Blic“ pisao, OJT u Aleksincu nakon sprovedenog predistražnog postupka, odbacilo je krivičnu prijavu koju je podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku “Soko” uz obrazloženje ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Krivičnu prijavu MRE je podnelo niškom Višem javnom tužilaštvu 18.avgusta nakon što je OJT u Aleksincu saopštilo je 27.jula prvi put saopštilo da nema osnova za bilo čije krivično gonjenje. MRE je prilikom podnošenja prijave protiv 14 osoba saopštilo da se oni smatraju odgovornim jer se izvođenje radova vršilo na osnovu neispravne i nevažeće dokumentacije, za nečinjenje ili činjenje suprotno propisima u noći kada je došlo do nesreće u rudniku „Soko“ te da postoje indicije da su naručili izradu Tehničkog rudarskog projekta na osnovu dopunskog i glavnog rudarskog projekta za koje nisu imali odobrenja resornog Ministarstva ili su odobrenja istekla. Takođe vršena je tehnička kontrola koja nije proverila sve činjenice i koja je tvrdila da odobrenja postoje, iako ih nije bilo.

Nastradali

Zbog gušenja metanom u nesreći u rudniku Soko 1.aprila 2022. godine stradali su rudari Branko Čokorilo, Bojan Stajić, Bratislav Živković, Branislav Zlatanović, Petar Petrović, Darko Zlatković, Nenad Trivunac i Radovan Grujić.

Dve prijave za privredni prestup

Osim krivične prijave protiv 14 lica koje sumnjiči da su odgovorna za nesreću u rudniku „Soko“, MRE je podnelo OJT u Aleksincu i dve prijave za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ i odgovornih lica u ovom preduzeću, kao i protiv privrednog društva za proizvodnju, inženjering, projektovanje i marketing „Teragold & CO“ DOO Beograd i odgovornog lica u ovoj kompaniji.

-Postupajuća rudarska inspektorka Ministarstva rudarstva i energetike podnela je prijavu za privredni prestup protiv JP PEU „Resavica“ zbog toga što su izvodili rudarske radove na eksploataciji uglja bez pribavljenog rešenja o odobrenju koje izdaje Ministarstvo, a protiv kompanije „Teragold & CO“ DOO Beograd zbog toga što su sačinili konačni izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli rudarskog projekta koji nije izražen u skladu sa prethodno odobrenom dokumentacijom koja je propisana zakonom, saopšteno je ranije iz MRE. OJT u Aleksincu predat je i zapisnik inspektorke, brojni dokazi, kao i druga dokumentacija kojom Ministarstvo raspolaže u vezi sa rešenjima o odobrenju za izvođenje rudarskih radova, saopšteno je ranije iz MRE.

Pozovite nas

Pratite nas na

E-mail

© 2020 Advokatska kancelarija Stojanović